0

Όροι χρήσης

ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

 

Η ορολογία που ακολουθεί, ισχύει για αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, τη Δήλωση απορρήτου και τη Δήλωση αποποίησης ευθυνών και οποιασδήποτε ή όλων των συμφωνιών: Οι όροι "Πελάτης" και "Εσείς" αναφέρονται σε εσάς, το άτομο που έχει πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο και αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις της Εταιρείας. Οι όροι «Η Εταιρεία», «Εμείς οι ίδιοι», και «Εμείς», αναφέρονται στην Εταιρεία μας. Όλοι οι όροι αναφέρονται στην προσφορά, την αποδοχή και την εκτίμηση της πληρωμής που απαιτείται για την ανάληψη της διαδικασίας της βοήθειάς μας στον Πελάτη με τον καταλληλότερο τρόπο, είτε μέσω επίσημων συναντήσεων καθορισμένης διάρκειας, είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο, με σκοπό τη ρητή κάλυψη των αναγκών του Πελάτη, σε σχέση με την παροχή των δηλωμένων υπηρεσιών / προϊόντων της Εταιρείας, σύμφωνα και με τον ισχύοντα Νόμο. Οποιαδήποτε χρήση της παραπάνω ορολογίας ή άλλων λέξεων στον ενικό, πληθυντικό, ή με κεφαλαία και ή / αυτός / αυτή ή εκείνοι θεωρείται ως εναλλάξιμος όρος και ως εκ τούτου αναφέρεται στην ίδια.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

H Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ό,τι αφορά την ταυτότητα της Εταιρείας, όσο και τις συναλλαγές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η Εταιρεία, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από λαθεμένες καταχωρήσεις  δεδομένων που έγιναν εκ παραδρομής και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα με την υποχρέωση να ενημερώνει τους πελάτες για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσω της παρούσας σελίδας.

Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι διάβασε τους παρόντες όρους, συμφωνεί με αυτούς και αναλαμβάνει την υποχρέωση της τήρησής τους.

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η Εταιρεία, δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτηση, είναι απαραίτητο να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και οι οποίες διαφυλάσσονται από εμάς.Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679).

Προσαρμοσμένη σε όλες τις διατάξεις περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Η Εταιρεία θα συλλέγει τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία, με σκοπό τη διεκπεραίωση παραγγελίας. Η εκ μέρους σας προσκόμιση των στοιχείων αυτών, σημαίνει ότι συναινείτε για τη χρήση τους για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Τα παραπάνω στοιχεία δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.

Oι Πελάτες κατά την εγγραφή τους έχουν τη δυνατότητα, εάν το επιθυμούν, να λαμβάνουν ενημέρωση για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μας με τη μορφή ηλεκτρονικής επιστολής (newsletter), καθώς και για τις τρέχουσες προσφορές με email στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να διακόψει τη λήψη προωθητικών μηνυμάτων, αρκεί να ενημερώσει τη σχετική επιθυμία του, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση [email protected].

Η Εταιρεία έχει προσαρμοστεί με το GDPR πλαίσιο.

 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

Τα αρχεία πελατών θεωρούνται εμπιστευτικά και επομένως δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους. Οι πελάτες μας έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να δουν και να λάβουν αντίγραφα μέρους ή και του συνόλου των Αρχείων Πελάτη που διατηρούμε, με την προϋπόθεση ότι θα λάβουμε εύλογη ειδοποίηση για ένα τέτοιο αίτημα, η εταιρεία, δε, έχει το δικαίωμα να απορρίψει αιτήματα κατά την κρίση της. Οι πελάτες καλούνται να διατηρήσουν αντίγραφα οποιουδήποτε εγγράφου που έχει εκδοθεί σε σχέση με την παροχή των υπηρεσιών μας. Όπου ενδείκνυται, θα εκδώσουμε στον Πελάτη τις κατάλληλες γραπτές πληροφορίες, φυλλάδια ή αντίγραφα αρχείων ως μέρος μιας συμφωνημένης σύμβασης, προς όφελος και των δύο μερών.

 

Δεν θα πουλήσουμε, μοιραστούμε, ενοικιάσουμε ή δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο, τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους ή δεν θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για ανεπιθύμητα μηνύματα. Τυχόν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από την Techperts, θα σχετίζονται μόνο με την παροχή συμφωνημένων υπηρεσιών και προϊόντων, το ενδεχόμενο παροχής νέου περιεχομένου ή υπηρεσιών και την αποστολή προωθητικού υλικού σχετικά με τα νέα προϊόντα και τις προσφορές της Techperts.Η Εταιρεία δεν εμπορεύεται ούτε παρέχει με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα που απεστάλησαν από χρήστες της ιστοσελίδας της.

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

Εκτός από τα συστήματα πληροφορικής της εταιρείας μας, που λειτουργούν ως δικλείδες ασφαλείας, ο ιστότοπός μας είναι προγραμματισμένος έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τις νομοθεσίες/κανονισμούς που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, που είναι:

Κανονισμός 2018 για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR)

Οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων του 1995 (DPD)

 

 

COOKIES

 

Όπως και οι περισσότεροι διαδραστικοί ιστότοποι, ο ιστότοπος αυτής της εταιρείας [ή ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου] χρησιμοποιεί cookies για να μπορεί να ανακτεί τα στοιχεία χρήστη για κάθε επίσκεψη. Τα cookies εκτελούν διάφορες λειτουργίες (για παράδειγμα, σας ξεχωρίζουν από τους άλλους επισκέπτες του ίδιου ιστοτόπου ή θυμούνται ορισμένα πράγματα για εσάς, όπως τις προτιμήσεις σας) και χρησιμοποιούνται από τους περισσότερους ιστότοπους για να βελτιώσουν την εμπειρία σας ως χρήστη τους. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά και για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται και δεν έχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, τα οπόια παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει για την διαθεσιμότητα ή μη τον πελάτη και αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη. H Eταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στις τιμές ή στα χαρακτηριστικά των προϊόντων.

 

ΕΓΓΥΗΣΗ

 

Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς και εως το πέρας της, το οποίο αναγράφεται στα χαρακτηριστικά του εκάστοτε προϊόντος. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση του παραστατικού αγοράς (απόδειξη, τιμολόγιο).Ο πελάτης φροντίζει να έχει backup των δεδομένων που βρίσκονται στον δίσκο. Η Εταιρία μας δεν έχει την ευθύνη για οτιδήποτε χαθεί από το δίσκο,σε περίπτωση εγκατάστασης άλλου λογισμικού.Η εγγύηση παύει να ισχύει αν παραβιαστεί η δικλείδα ασφαλείας η οποία τοποθετείται σε σημείο που αποτρέπει την επεξεργασία του προϊόντος.

Από την εγγύηση εξαιρούνται τα εξής:

Μεταχειρισμένες μπαταρίες οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στις φορητές συσκευές, καλώδια και προεγκατεστημένα οπτικά μέσα.

Ζημίες που προκλήθηκαν από ευθύνη του πελάτη, όπως πτώση, χτύπηματα, σπάσιμο ή αλλοίωση πλαστικών, μεντεσέδων, πλακετών, επαφή με νερό και γενικότερα μη ορθή χρήση του προϊόντος.

Ζημίες που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά του προϊόντος. Σε περίπτωση ορατής ζημιάς της συσκευασίας, ο πελάτης συνίσταται να μην παραλάβει και να ενημερώσει άμεσα έτσι ώστε να επιστέψει το προϊον.

Προβλήματα τα οποία προέρχονται από το λειτουργικό σύστημα των προϊόντων.

Μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της εταιρείας.