0

Επεξήγηση του όρου Refurbished, των κατηγοριών του και πλεονεκτήματα

Τι είναι το Refurbished προϊόν;Ο όρος Refurbished, αναφέρεται σε έναν επώνυμο ηλεκτρονικό προϊόν (σταθερός υπολογιστής, laptop ή οθόνη) , το οποίο έχει δουλέψει με τη μορφή χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) σε κάποια εταιρεία και έχει ανακατασκευαστεί και ελεγχθεί πλήρως για την απόδοση και την λειτουργικότητα του.

Τα Refurbished προϊόντα μας βρίσκονται σε άριστη κατάσταση σαν καινούρια, έχουν ελεγχθεί αυστηρά και πιστοποιηθεί ότι λειτουργούν άριστα.

 

Πλεονεκτήματα των Refurbished προϊόντων

 

Αν επιλέξετε την αγορά κάποιου Refurbished προϊόντος θα επωφεληθείτε για αρκετούς λόγους, με κυριότερους τους εξής: 

 

  • Αγοράζετε επώνυμα προϊόντα μεγάλων κατασκευαστών με πολύ ανώτερα χαρακτηριστικά από ένα αντίστοιχης αξίας καινούριου.

 

  • Τα προϊόντα μας καλύπτονται από εγγύηση, με άμεση τεχνική υποστήριξη και επιδιόρθωση τυχόν βλάβης από το εξιδεικευμένο τμήμα service της εταιρείας μας ή ακόμα και με αντικατάσταση ολόκληρου του προϊόντος αν χρειαστεί.

 

  • Τα Refurbished προϊόντα δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον με ηλεκτρονικά  απόβλητα.

 

Κατηγορίες (Grades) Refurbished προϊόντων

 

Grade A: Τα προϊόντα κατηγορίας Α είναι 100% λειτουργικά, έχουν αντικατασταθεί τυχόν προβληματικά μέρη τους και είναι σε κατάσταση καινούριου τόσο λειτουργικά, όσο και οπτικά.

 

Grade Ax: Τα προϊόντα κατηγορίας Αx είναι 100% λειτουργικά, έχουν αντικατασταθεί τυχόν προβληματικά μέρη τους, ωστόσο ενδέχεται να παρουσιάζουν ελάχιστες φυσιολογικές φθορές χρήσης (σημάδια στο σασί ή την οθόνη), όμως είναι άψογα στα λειτουργικά μέρη.

 

Grade B: Τα προϊόντα κατηγορίας B είναι 100% λειτουργικά, έχουν αντικατασταθεί τυχόν προβληματικά μέρη τους, παρουσιάζουν περισσότερες φυσιολογικές φθορές χρήσης (σημάδια χρήσης στο σασί ή την οθόνη, σπάσιμο σε πλαστικά μέρη, καμμένα pixel στην οθόνη), ωστόσο λειτουργούν κανονικά χωρίς κάποιο πρόβλημα.